PATENTING d.o.o. Beograd

PREDUZEÆE ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE,INŽENJERING,
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U OBLASTI
PROCESNE INDUSTRIJE, d.o.o. BEOGRAD
ORGANIZATION FOR TECHNOLOGY TRANSFER, ENGINEERING,
PRODUCTION, TRADE AND SERVICE IN PROCESS INDUSTRY, YU
Novosadski autoput br. 53, 11080, Zemun


Naèini na koje nas možete kontaktirati su:

1.Telefon:
+381(0)113757711,
+381(0)113757710 fax


2.E-mail:
office@patenting.co.rs

3. Poštom:
Patenting d.o.o., Novosadski autoput br. 53, 11080, Zemun, SCG.


Vratite se na osnovnu stranu.Pogledajte katalog naših proizvoda.


Proèitajte sve relevantne informacije o istorijatu naše kompanije kao i o tome šta ona predstavlja danas.Želite da poruèite naš proizvod? Kliknite ovde.Interesuju Vas transportne i ostale usluge koje Vam omoguæavamo?Upoznajte se sa zaposlenima u našoj kompaniji.Zanimaju Vas usluge koje pružamo u oblasti trgovine i uvoza-izvoza.Pogledajte i sajtove još nekih kompanija u našoj branši.