PATENTING d.o.o. Beograd

PREDUZEĆE ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE,INŽENJERING,

PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U OBLASTI
PROCESNE INDUSTRIJE, d.o.o. BEOGRAD
ORGANIZATION FOR TECHNOLOGY TRANSFER, ENGINEERING,
PRODUCTION, TRADE AND SERVICE IN PROCESS INDUSTRY, YU
Novosadski autoput br. 53, 11080, Zemun


Tečna hemija za kućnu upotrebu:


3ET PLUS:

TEČNI DETERDŽENT ZA RUČNO PRANJE POSUÐA
 

Deterdžent za ručno pranje posudja 3ET je koncipiran prema evropskim standardima kvaliteta. Kompozicija površinski aktivnih komponenti osigurava visoku efikasnost kod pranja svih vrsta nečistoća koje se javljaju na posuđu. Proizvod nije škodljiv za normalnu kožu ruku a u procesu pranja ih štiti od gubitka prirodne elastičnosti. 3ET je ekonomičan proizvod, prijatnog mirisa, a oprano posuđe je besprekorno čisto i sjajno.
U prodaji se može naći u tri pakovanja: 0,5 ; 1,0 i 1,5 litara.ARBO-RM
PASTA ZA PRANJE RUKU

 
ARBO-RM je pasta za pranje jako zaprljanih ruku, sa blagim abrazivnim delovanjem. Pasta je neutralna i u sebi sadrži sredstva koja obezbeđuju elastičnost i vlažnost kože.
 


SANITAR PLUS
SUSPENZIJA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

 
SANITAR PLUS je namenjen za pranje keramičkih površina u sanitarnim prostorijama.
SANITAR PLUS je blago alkalno viskozna suspenzija bele boje i prijatnog mirisa. Dodatak komponenti sa aktivnim hlorom obezbeđuju efikasno čišćenje "teških" zaprljanja bez oštećenja površina koje se čiste kao i dezinfekciju širokog spektra.


ARFEX PLUS
TECNO SREDSTVO ZA ČISĆENJE

 
ARFEX-PLUS je tečno sredstvo za pranje jako zaprljanih površina. Sredstvo ima alkalni karakter.ARFEX EXTRA
TECNO SREDSTVO ZA CISCENJE

 
ARFEX EXTRA je tečno sredstvo blago alkalnog karaktera. Površinski aktivne komponente osiguravaju visoku efikasnost kod pranja grubih zaprljanja. Ugrađeni abrazivni dodatak obezbeđuje dodatnu efikasnost kod pranja teških zaprljanja bez oštećenja površine koja se čisti.CEVOL
TEČNO SREDSTVO ZA PRANJE, PROČIŠĆIVANJE I ODMAŠĆIVANJE CEVOVODA U DOMAĆINSTVU I INSTITUCIJAMA

 
CEVOL je tečno, jako alkalno sredstvo sa minimalnim sadržajem 40% kaustične sode, proračunato na suvu materiju. Ostali podaci poboljšavaju ukupan efekat pranja. Proces pranja se odvija bez penjenja.
CEVOL ne deluje korozivno na materijale koji se peru. Ne sadrži cijanide i nitrate.DEZIFEN
TEČNO BLAGO KISELO SREDSTVO ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU

 
DEZIFEN je kiselo sredstvo sa dodatkom sredstava za pranje i dezinfekciju koji omoguæava pranje površina i podova u industrijskim halama, aerodromima, radnim prostorima i domaćinstvu.
DEZIFEN je sredstvo za pranje i dezinfekciju sa slabom penom što omogućava njegovu primenu kod mašinskog pranja.

vrh strane
 


GLASS EXTRA
TECNO SREDSTVO ZA PRANJE STAKLENIH POVRSINA

 

GLASS EXTRA je tečnost azurno plave boje sa prijatnim mirisom. Sastav tečnosti je takav da omogućava efikasno pranje na temperaturama i do -20C. Tečnost ne oštećuje staklenu povrsinu.LILI PLUS
OPLEMENJIVAČ RUBLJA

 
LILI PLUS je tečno sredstvo koje se koristi za oplemenjivanje rublja i tkanina napravljenih od celuloznog, vunenog, pamučnog, svilenog i ostalog sintentičkog vlakna.
LILI PLUS sa svojom euro formulom naročito je dobar za vunene, pamučne i svilene tkanine.SONA KISELINA
16-20%-tni RASTVOR HCl

 
SONA KISELINA se koristi u domaćinstvu za čišćenje sanitarija, zatim čišćenje metala od rđe, masnih zaprljanja, u metalnoj industriji i zanatstvu za odmašćivanje i nagrizanje metalnih površina.VARIKINA
TEČNO SREDSTVO ZA BELJENJE RUBLJA

 
VARIKINA se koristi za izbeljivanje tekstila pamučnog sastava. U slučaju kada obojena zaprljanja ostanu nakon normalnog procesa pranja rublja, varikina efikasno izbeljuje. Varikina se dosta koristi u domaćinstvu, tekstilnoj industriji kao i u servisnim peraonicama rublja.
VARIKINU ne koristiti za izbeljivanje obojenih tkanina, kao i rublja od vune, svile i sintetike.WC SANIT
KISELO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE WC ŠKOLJKI

 
WC SANIT je prvenstveno namenjen za pranje i čišćenje naslaga prljavštine na ''skrivenim" delovima WC školjki. Takože može da se koristi za temeljno pranje ostalih keramičkih površina u sanitarnim prostorijama.

vrh straneAutokozmetika:
 

ANTIFRIZ PATENT - 40
ANTIFRIZ ZA RASHLADNE SISTEME MOTORNIH VOZILA

 
PATENT-40 se koristi u rashladnim sistemima motornih vozila, rashladnim sistemima mašina, kao i ostalim sistemima koji su izlozeni niskim temperaturama.PATENT -40 obezbedjuje siguran rad kod temperatura do -35C bez opasnosti da ce doci do zaledjivanja tecnosti.
 

GLASS CLEANER
TEČNO SREDSTVO ZA PRANJE AUTOMOBILSKIH STAKALA U LETNJIM I ZIMSKIM USLOVIMA

 
GLASS CLEANER je tečnost svetlo plave boje, bez mirisa. Kompozicija proizvoda je takva da osigurava efikasno pranje na temperaturama do -30C. Ne oštećuje površinu stakla niti boju automobilskog lima. Proizvod se koristi u letnjim i zimskim uslovima.
DESTILOVANA VODA
TEČNOST ZA AUTOMOBILSKU I KUĆNU PRIMENU

 

Destilovana voda ima široku primenu u automobilskom svetu: za rashladni sistem, dopunu akumulatora i za potrebe pranja vetrobranskih stakala. Takođe, ima primenu u domaćinstvima gde se vrši doziranje u uređaje za isparavanje. Najbitnija karakteristika naše destilovane vode je konzistentna PH vrednost sedam.

vrh strane

Hemikalije za institucionalnu upotrebu:

HEMOD MS-0
INHIBITOR KOROZIJE

INHIBITOR KOROZIJE HEMOD MS-0 je inhibitor korozije koji se koristi prilikom pranja sa sonom i sumpornom kiselinom koncentracije do 15%.
HEMOD MS-0 se primenjuje kod hemijskog pranja sistema pomoću sone i sumporne kiseline. Inhibitor štiti gvožđe, cink, bakar i druge metale.

 

vrh strane


HEMOD MS-1E
INHIBITOR KOROZIJE I KAMENCA

INHIBITOR KOROZIJE HEMOD MS-1E je proizvod na bazi fosfonske kiseline odnosno njene soli fosfonata i dispergatora natrijum-metakrilata. Koristi se kao inhibitor stabilizacije tvrdoća i korozije u rashladnim sistemima termoenergetskih postrojenja, u geotermalnim i naftnim bušotinama i drugim postrojenjima gde su ove nuspojave prisutne.

 


HEMOD MS-3
INHIBITOR KOROZIJE ZA BAKAR, MESING I DRUGE NEREZISTENTNE METALE

INHIBITOR KOROZIJE HEMOD MS-3 je inhibitor korozije za bakar koji se sastoji od 23% metil-1H-benzotriazola rastvorenog u 20% natrijum-hidroksida NaOH.

 


PERSEJ - KEP 31
TEДЊNO KISELO SREDSTVO ZAČIŠĆENJE TEHNOLOŠKIH LINIJA I SISTEMA
 

PERSEJ - KEP31 je namenjen za kiselo pranje tehnoloških sistema i linija kao i namensko pranje u industriji papira.

 

vrh strane


HIDRAZIN HIDRAT_____________________________________

HIDRAZIN HIDRAT 24% se koristi za oduzimanje kiseonika u kotlovskoj napojnoj vodi.

 

 

HLOROVODONIČNA KISELINA_____________________________

HLOROVODONIČNA KISELINA u buradima od 60 l, IBC kontejnerima od 1000 l i  cisternama od 23000 l.

 

AZOTNA KISELINA_____________________________________

AZOTNA KISELINA u buradima od 60 l, IBC kontejnerima od 1000 l i  cisternama od 23000 l.

 

FOSFORNA KISELINA___________________________________

FOSFORNA KISELINA u buradima od 60 l, IBC kontejnerima od 1000 l i  cisternama od 23000 l.

 

NATRIJUM HIDROKSID__________________________________

NATRIJUM HIDROKSID u rastvoru u buradima od 60 l, IBC kontejnerima od 1000 l i  cisternama od 23000 l i u granulama i ljuspicama pakovan u džakovima od 50 kg.

 

AMONIJAČNA VODA____________________________________

AMONIJAČNA VODA 25% i 35% u buradima od 50 l, IBC kontejnerima od 1000 l i  cisternama od 22000 l.

 

SUMPORNA KISELINA___________________________________

SUMPORNA KISELINA 96% za potrebe industrije u cisternama od 25000 l, sumporna kiselina u koncentracijama od 37-50% i sumporna kiselina za akumulatore.

 

TEČNI AMONIJAK______________________________________

TEČNI AMONIJAK u cisternami od 2,5 t i cisternama od 17 t.

 

NATRIJUM HIPOHLORIT_________________________________

NATRIJUM HIPOHLORIT u buradima od 60 kg, IBC kontejnerima od 1,2 t i  cisternama od 24 t.

 

TEČNI HLOR_________________________________________

TEČNI HLOR koji se koriste za tretman vode pakovan u bocama od 50-150 kg i kontejnerima od 1000 kg.

 

TEČNI GASOVI_______________________________________

TEČNI GASOVI u bocama od firme Linde Gas iz Bečeja.

 

 

 


Vratite se na osnovnu stranu.Kontaktirajte nas!ЕЅelite da poruèite naš proizvod? Kliknite ovde.Interesuju Vas transportne i ostale usluge koje Vam omoguæavamo?Proèitajte sve relevantne informacije o istorijatu naše kompanije kao i o tome šta ona predstavlja danas.Zanimaju Vas usluge koje pruЕѕamo u oblasti trgovine i uvoza-izvoza.Upoznajte se sa zaposlenima u našoj kompaniji.Pogledajte i sajtove još nekih kompanija u našoj branši.