PATENTING d.o.o. Beograd

PREDUZEĆE ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE,INŽENJERING,
PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U OBLASTI
PROCESNE INDUSTRIJE, d.o.o. BEOGRAD
ORGANIZATION FOR TECHNOLOGY TRANSFER, ENGINEERING,
PRODUCTION, TRADE AND SERVICE IN PROCESS INDUSTRY, YU
Novosadski autoput br. 53, 11080, Zemun

Trgovina i uvoz-izvoz:

Kao što smo ranije naveli trgovina je razvijana paralelno sa transportom kao sledeća vitalna grana razvoja preduzeća. Naravno pre početka obavljanja bilo kog posla ili usluge bilo je potrebno sve pripremiti za izvođenje radova i nabaviti određenu robu, tako da je na taj način jako dobro razvijena nabavna služba. Nakon obavljenog određenog posla potrudili smo se da našim klijentima redovno obezbedimo i isporučimo hemikalije potrebne za održavanje čistog sistema i kompletnog procesa proizvodnje, na taj način smo jako dobro razvili i službu prodaje, što je upotpunilo i zaokružilo trgovinsku celinu našeg preduzeća. Danas sa sigurnošću, nakon mnogogodišnjeg iskustva u uslugama, trgovini i transportu, spadamo u red najvećih prodavaca i distributera sledećih hemijskih proizvoda: hlorovodonična kiselina, natrijum hidroksid  (u rastvoru i u čvrstom stanju), sumporna kiselina, DBSK-a, tečni amonijak (NH3), amonijačna voda, hipohlorit, azotna kiselina i drugo. Tako da sada imamo jako dobro razvijenu komercijalnu službu sa kombinacijom iskusnih i mladih snaga, čijim funkcionisanjem smo posebno zadovoljni.
Radi potrebe pribavljanja hemikalija potrebnih za održavanje proizvodnje pojedinih fabrika a zbog nepostojanja istih na domaćem tržištu razvili smo uvozno-izvoznu službu, koja je uspevala nabaviti sve potrebne robe iz inostranstva za domaće tržište tako da sada imamo jako dobro razvijene poslove uvoza-izvoza, sa veoma široko razvijenom mrežom partnera i predstavnika u celoj Evropi, kao npr. u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori,...


Vratite se na osnovnu stranu.Pogledajte katalog naših proizvoda.


Proèitajte sve relevantne informacije o istorijatu naše kompanije kao i o tome šta ona predstavlja danas.Kontaktirajte nas!ЕЅelite da poruèite naš proizvod? Kliknite ovde.Interesuju Vas transportne i ostale usluge koje Vam omoguæavamo?Upoznajte se sa zaposlenima u našoj kompaniji.Zanimaju Vas usluge koje pruЕѕamo u oblasti trgovine i uvoza-izvoza.Pogledajte i sajtove još nekih kompanija u našoj branši.