Dobrodošli

Patenting d.o.o. je lider u regionu u proizvodnji i distribuciji hemijskih sredstava za tretman voda, usluge hemijskog i hidrodinamickog-mašinskog pranja tj. čišćenja procesnih postrojenja kao i kondenzatora, rashladnih kula, izmenjivača toplote, cevi itd.

Prodaja i ADR transport hemijskih sredstava:

 

  • Hlor (tečni, bezvodni), Natrijum hipohlorit (Žavelova voda), Amonijak (tečni, bezvodni), Ami voda (25%, 27%),
  • Hlorovodonična (HCl), Azotna (HNO3), Sumporna (H2SO4), Fosforna (H3PO4) i ostale vrste kiselina,
  • Natrijum hidroksid (NaOH, lužina) u rastvoru ili čvrstom stanju,
  • Ferihlorid (FeCl3) - za tretman otpadnih voda (sopstvena proizvodnja)
  • Natrijum Hipohlorit, Zavelova voda - sopstvena proizvodnja i distribucija
  • Destilovana voda – sopstvena proizvodnja i distribucija – Novo u ponudi

Zašto da izaberete nas

Profesionalnost

 

Patenting d.o.o. se bavi ovim poslom dugi niz godina (od 1988 god.) i poseduje kamione, cisterne i svu prateću opremu vrhunskog kvaliteta.

Iskustvo

 

Naši partneri  se nalaze širom Balkana i Evrope.

Tačnost

 

Mi smo svesni koliko je tačnost bitna stavka u transportu i stoga maksimalno poštujemo vaše vreme i vaše rokove.

Pristupačnost

 

Cene naših transpotnih i ostalih usluga su najpovoljnije.

Patenting d.o.o.

 

Adresa

Novosadski autoput br. 53

11185 Zemun

Tel: +381-(0)11-37-57-711

Fax: +381-(0)11-37-57-710

Email: office@patenting.co.rs

 

30

Godina iskustva

50

Klijenata širom Evrope

5

Zemalja pokriveno