Proizvodnja

Proizvodni program

Hemod MS-1E

 

Sprečava formiranje inkrustacije, koroziju i njeno širenje. Koristi se kao dodatak vodi podložnoj  inkrustaciji i koroziji, naročito za rashlane sisteme.

 

 

 

Ferihlorid FeCl 3 - Flokulant

 

 

Posedujemo sopstvenu proizvodnju ferihlorida (flokulant) po najsavremenijoj tehnologiji koja se koristi za tretman otpadnih voda i kod pripreme kotlovske napojne vode ...

 

 

 

NATRIJUM HIPOHLORIT – BIOCID (dezificijent)

 

Vršimo usluge čišćenja, otklanjanje nečistoća i inkrustacija kako u industrijskim vodama tako i u pitkim, zatim čišćenja rashladnih sistema u industriji. Osnovna delatnost kojom se firma Patenting bavi od njenog osnivanja je ...

 

 

 

 

Hemod MS-1E

Sprečava formiranje inkrustacije, koroziju i njeno širenje. Koristi se kao dodatak vodi podložnoj  inkrustaciji i koroziji, naročito za rashlane sisteme.

Tehničke karakteristike:

 

HEMIJSKI SASTAV: Sadrži aktivnu komponentu na bazi fosfonata

IZGLED: Crvenkasta viskozna tečnost

TOPIVOST U VODI: Meša se u vodi u svim odnosima

pH VREDNOST 1% 8-8,5

pH VREDNOST PRIMENE: 0-14 (najbolje 5-12)

GUSTINA na 20C: 1.18-1.2 g/cm³

TAČKA MRŽNJENJA: -10C

VISKOZITET ISPORUČENOG RASTVORA NA 20C: 50-150MpAS

TEMPERATURNA STABILNOT: do 200C

DOZIRANJE: 5-20 ppm

 

Toksičnost:

Nije toksičan u primenljivim koncentracijama za ljude i životinje i prema procesima biološkog prečišćavanja otpadnih voda.

 

Biorazgradivost:

Slabo biorazgradljiv, nije eutrofizant, tj. ne favorizuje stvaranje algi i druge biološke procese u instalacijama i efluentu.

 

Rok trajanja:

Dve godine od datuma proizvodnje.

 

Uslovi skladištenja:

Preporučuje se skladištenje u zatvorenoj prostoriji na 10-25C. Eventualno zamrzavanje proizvoda i ponovno zagrevanje ne utiču na kvalitet proizvoda.

 

Područje primene:

Koristi se za rashladne-grejne sisteme, u prostorijama za ovlaživanje, pri korišćenju geotermalnih voda, otpadnih voda iz naftnih izvora, tretiranje i odlaganje otpadnih voda i na drugim poljima (gazdinstva, zanatlije, industrija, energetika, zdravstvene ustanove itd.). Posebno je interesantna

njegova primena kod veoma tvrdih voda jer ima naglašeno svojstvo inhibiranja inkrustiranja.

 

Doziranje:

Dozira se u isporučenom stanju ili razblažen sa vodom u zahtevanoj proporciji. Za doziranje se mogu upotrebiti svi uobičajeni tipovi dozirnih uređaja za tečnost.

 

Analitička kontrola:

Analitička kontrola se vrši prema metodi koju daje proizvođač „PATENTING“d.o.o. ili nekom od standardnih metoda za utvrđivanje ukupnog sadržaja P 2 O 5 u vodi.

 

Mere predostrožnosti pri rukovanju:

Potrebne su uobičajene mere predostrožnosti za rukovanje tečnim hemikalijama.

 

Tehnički servis:

Sav tehnički servis za uspešnu primenu obavlja „PATENTING“ d.o.o.

 

Isporuka:

Plastični kontejneri 1000 l, plastična burad 200/1 ili 50/1

 

Napomena:

Podaci navedeni u prospektu su rezultat naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primene, te predstavljaju sastavni deo naše tehničke dokumentacije uz proizvod, kod svih eventualnosti preporučuje se obavezno konsultovanje sa stručnjacima „PATENTING“ d.o.o. –a, detalji se regulišu ugovorom.

 

Proizvođač:

PATENTING d.o.o. Srbija

 

 

Ferihlorid FeCl 3 - Flokulant

 

Posedujemo sopstvenu proizvodnju ferihlorida (flokulant) po najsavremenijoj tehnologiji koja se koristi za tretman otpadnih voda i kod pripreme kotlovske napojne vode.

 

Ferihlorid FeCl 3 koristi se kao najbolje sredstvo za bistrenje vode. Ferihlorid ima najširu rešetku u koju upadaju mehaničke i druge nečistoće i padaju na dno kao koloidni rastvor koji se jednostavno odvaja dekantacijom.

 

Primena FeCl3 kod propreme kotlovske napojne vode

 

Bistra voda preliva i odlazi u dekarbonizaciju, pa u jonoizmenjivačku jedinicu za skidanje tvrdoća na nulu. Ukoliko je sadržaj dvovalentnog gvožđa veći od maksimalno dozvoljenog 0,5% onda se umanjuje efekat flokulacije trovalentnog gvožđa u procentima u kojim je Fe dvovalentno narastao. Dvovalentno gvožđe je u pripremi vode štetno jer prolazi na jonske mase i

umanjuje njihov efekat omekšavanja, odnosno brže se zasićuju jonske mase i moraju se češće regenerisati, odnosno veći je utrošak sone kiseline i natrijum hidroksida za regeneraciju. Jedna od najštetnijih posledica je bojenje napojne vode u braon - žutu boju u kojoj se i vidi i oseća prisustvo dvovalentnog gvožđa. Glavni uzrok pojave dvovalentnog gvožđa u ferihloridu je slaba oskidacija, u daljem hemijskom procesu dvovalentno gvožđe prelazi u trovalentno.

 

 

Primena FeCl3 kod bistrenja otpadnih voda

 

Ferihlorid ima ogromnu primenu kod bistrenja otpadnih voda, naročito komunalnih otpadnih voda. Bistri deo vode se preliva u recipijent, a mulj se dekantira i upotrebljava kao đubrivo. Pored ferihlorida moguće je i prisustvo mikroorganizama koji sinergički podstiču proces prečišćavanja otpadnih komunalnih voda.

 

 

Natrijum Hipohlorit – Biocid (dezificijent)

 

Natrijum hipohlorit (NaOCl) je bistra tečnost, žućkasto-zelene boje, sa izraženim mirisom hlora. Specifična težina 1,22-1,25 g/cm 3 . Sadržaj aktivnog hlora u rastvoru se kreće u rasponu od 120-180 g/l rastvora. Rastvara se u vodi. Korozivna, nagrizajuća  materija. Koristi se kao sredstvo za dezinfekciju vode u vodovodima, bazenima i kupalištima, zatim i za tretman tehničkih voda, a koristi se i kao sredstvo za beljenje tkanine i papira.

 

Natrijum hipohlorit proizvodimo u sopstvenom pogonu po najsavremenijoj tehnologiji. Za ovaj proizvod Patenting d.o.o. poseduje važeću dozvolu i rešenje o uknjiženju u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu,

 

Rastvor natrijum hipohlorita se pakuje u PVC burad (zapremine od 50 l) 60kg, zatim u IBC kontejnere (zapremine od 1000 l) 1250 kg, a za prevoz većih količina se koriste specijalno pripremljene autocisterne po ADR zahtevima, kakvu i sami posedujemo.

 

 

Patenting d.o.o.

 

Adresa

Novosadski autoput br. 53

11185 Zemun

Tel: +381-(0)11-37-57-711

Fax: +381-(0)11-37-57-710

Email: office@patenting.co.rs

 

30

Godina iskustva

50

Klijenata širom Evrope

5

Zemalja pokriveno